Head Office / Factory No.1-2

Address

1747-1 Maginohara, Mukawa, Hokuto, Yamanashi 408-0302 Japan

TEL

+81-551-26-0022

How to get to Hinoharu sta.

  • Tokyo:JR Chuo Line Azusa/Kaiji Express
    Approx. 2 hours
  • Osaka:JR Tokaido Shinkansen
    Approx. 5 hours